Porodní plán, dříve vyslovené přání a informovaný souhlas v porodnici

Co je porodní plán/porodní přání

Připravujete se na porod dítěte, možná už jste navštívila předporodní kurz a zvolila si porodnici, kde byste si přála své miminko přivést na svět.

Také už jste nejspíš zaslechla, že mezi seznam věcí do porodnice je dobré zařadit i takzvaný porodní plán/porodní přání (PP).

Porodní plán poskytuje zdravotnímu personálu Váš pohled na porod a rámec, v jakém se mají pohybovat při jednání s Vámi a miminkem.

Týká se zacházení s Vámi a s miminkem, výběru porodní polohy, přítomnosti vašeho doprovodu během všech dob porodních, poskytování kompletních informací o zásazích do porodu, atd.

Porodní plán je tedy v podstatě seznam úkonů a podmínek, které si během svého porodu přejete nebo nepřejete.

Může být užitečným usnadněním komunikace, ale také zbytečným zdrojem nedorozumění.

PP od porodnice nebo raději vlastní?

Některé porodnice Vám samy poskytnou předpřipravený plán (viz například vzorový plán ÚPMD). V něm vyjádříte své stanovisko tím, že u každého bodu zaškrtnete tu variantu, se kterou souzníte nejvíce.

Nevýhodou těchto plánů je, že nedávají příliš prostoru Vám, nechají Vás se pohybovat jen ve vymezené oblasti (jakkoliv detailně zpracované).

Pokud Vás takový plán příliš svazuje, škrtejte, vepisujte, upravujte si návrh dané porodnice podle sebe. Chybí vám nějaký bod? Neváhejte jej do plánu dopsat! 

Porodní plán si určitě můžete zhotovit sama a probrat jej s partnerem, se svou dulou nebo porodní asistentkou. Bude tak zahrnovat všechno, co považujete za to pravé pro sebe a své miminko.

Musí být PP notářsky ověřený?

K sepsání porodního plánu Vám postačí obyčejný papír, není potřeba ho notářsky ověřovat. Lepší je však mít plán spíše vytištěný než ručně psaný, a to kvůli čitelnosti.

Pro jistotu si ho vytiskněte ve 2 – 4 kopiích a všechny podepište (klidně spolu s partnerem).

Plán potom vezměte s sebou k porodu s ostatními doklady do porodnice. Jednu kopii může mít u sebe váš doprovod.

Plán nezapomeňte konzultovat s poskytovatelem zdravotní péče dopředu – na těhotenské poradně s lékařem/lékařkou nebo se svou porodní asistentkou.

Pokud máte plán hotový s předstihem, můžete jej do vybrané porodnice donést a nechat jej založit do Vaší dokumentace.

Proč sepsat svá porodní přání?

Možná vám vrtá hlavou, proč sepisovat, co při porodu chcete nebo nechcete. Je vhodné to udělat hned z několika důvodů:

 • Vyjasníte si, co je pro Vás opravdu důležité

Prvním důvodem je, že si vyjasníte své touhy ohledně příchodu Vašeho miminka na svět.

Rozmyslíte si, jak svůj porod chcete prožít a co pro to můžete vy a váš doprovod udělat. 

 • Zjistíte, kolik toho o porodu (ne)víte

Druhým důvodem je upřímná sebereflexe, kolik toho o porodu reálně víte (a teď pomineme nerealistické a uměle vyhrocené porodní scény z filmů).

Možná totiž zjistíte, že víte žalostně málo, nebo že jsou Vaše informace zastaralé.

Pokud Vám totiž pojmy v PP nic neříkají, pak nemá smysl je zaškrtávat, jak vám říká kamarádka nebo jak vám radí v porodnici, je potřeba si je detailně nastudovat!

Tady bych vám ráda poradila, investujte do předporodního kurzu. S partnerem jsme absolvovali kurz Jemné zrození (protože jsem se zajímala o techniky hypnoporodu). Po kurzu si určitě ještě nechte nějaký čas na zpracování emocí, kterých se může vynořit mnoho.

Kvalitní předporodní kurz Vám pomůže rozklíčovat Vaše pocity ohledně různých rutinních praktik českých porodnic, uspořádat si představu o svém porodu a sepsat svůj vlastní PP.

Nebudete tak ve vleku nahodilých okolností a strachu z neznámého, ale budete informovaná a schopná vnímat svoje tělo, a to, co vám říká během porodu.

Navíc také díky všem znalostem přesně budete chápat, co případné zásahy do porodu znamenají pro Vás, Vašedítě (jehož se ho všechny vám podané léky samozřejmě týkají) a pro další průběh porodu.

 • Dáte poskytovateli zdravotní péče najevo, co je pro vás bytostně důležité

Posledním důvodem je fakt, že porodní přání dává zdravotnímu personálu vybrané porodnice představu o tom, jak mají jednat s Vámi, s doprovodem i s miminkem

Nemusíte to potom složitě popisovat při příjmu k porodu a můžete se v klidu soustředit jen na sebe a miminko. Zároveň dáváte okolí najevo, že chcete o svém těle, porodu a miminku rozhodovat sama.

Jak vám s porodním plánem pomůže dula

Nikdo za vás nemůže rozhodnout, jaké zacházení si u porodu přejete a jak se stavíte k případnému nabízení léků nebo rutinních zásahů do porodu.

Pokud však máte svou dulu, plán s ní učitě proberte. Dula vám může poskytnout vysvětlení různých lékařských termínů, odkazy na literaturu, rizika, benefity a alternativy jednotlivých zdravotnických úkonů, poradí vám nefarmakologické postupy k úlevě od bolesti, apod. 

Při porodu dula zná vaše přání, řídí se jimi a v situaci, kdy by na vás byl z jakéhokoliv důvodu vyvíjen tlak, připomíná zdravotnickému personálu, jakou jste zvolila cestu. 

Dula poskytuje vám a partnerovi prostor k získání dostatku času a všech informací k tomu, abyste se mohli zodpovědně rozhodnout. 

Dula prostě kope za tým máma & mimi. Nedělá rozhodnutí za vás (to opravdu nemůže nikdo jiný než vy), ani vaše rozhodnutí nesoudí.

Co by měl porodní plán obsahovat

Zkuste se objektivně podívat na to, co je pro vás při porodu intuitivně nejdůležitější.

Jaké podmínky byste si přála? Co se vám naopak příčí? Dělá se vám špatně z představy nástřihu hráze (epiziotomie) nebo klystýru? Bojíte se, že budete muset být během některé z dob porodních sama bez partnera?

Nelíbí se vám představa, že vás někdo bude přesvědčovat o nutnosti využít různé „pomocníky“ pro urychlení porodu nebo farmakologické metody tlumení bolesti?

Napište to. Můžete plán klidně rozdělit na první, druhou a třetí dobu porodní, včetně bondingu a následné péče o novorozence.

Potom zvolte několik bodů (cca 5-10), které jsou pro Vás naprosto zásadní, a ty stručně, přívětivě, ale zároveň pevně sepište.

Formulací plánu v bodech zajistíte přehlednost dokumentu a ušetříte čas zaneprázdněným zdravotníkům.

Nezapomeňta, že nejen bojovně, ale i diplomaticky můžete dát najevo, kde jsou Vaše hranice.

A proto začleňte do plánu:

 •  „Prosím/e“ a „děkuji/eme“
 • Vaše a partnerovo jméno a příjmení, klidně i jméno miminka
 • Datum a podpis/y
 • Můžete také určit doprovázející osobu/y a vymezit jejich pravomoci

(Doprovod může: nahlížet do zdravotnické dokumentace/ klást doplňující otázky/ poskytovat souhlas či nesouhlas se zdravotnickou péčí).

Stejně jako porodní plán by měl být sepsaný slušně a jasně, s personálem porodnice pokud možno komunikujte také tak.

Vy máte právo říci, co už je pro vás za hranou a oni zase povinnost sdělit vám, že něco z vašeho plánu prostě v dané situaci není možné uskutečnit.

Proč je dobré PP konzultovat s porodnicí dopředu?

To proto, ať víte, co vám v konkrétní porodnici skutečně mohou poskytnout a co už je nad rámec jejich možností (například porod do vody, porod koncem pánevním, VBAC apod.). 

Protože pokud něco porodnice poskytnou nemůže, protože na to nemá vybavení, je zbytečné o to žádat v porodním plánu. Spíše se rozhlédněte po jiné porodnici, ve které vám vyjdou vstříc. 

Pokud jste si vybrala porodnici, která vám vyhovuje, ale trvá na některých postupech, které odmítáte, zvažte ještě možnost domluvit si schůzku s někým z vedení porodnice.

Možná by vám vyšel vstříc primář, když mu své důvody vysvětlíte. Třeba se vám povede prošlapat cestičku i ostatním ženám. Dokud není poptávka, pak není nabídka!

Budou v porodnici respektovat můj porodní plán? 

Ženy se často nacházejí ve složité situaci. Netroufají si rodit doma kvůli stigmatizaci domácích porodů a nedostatečně řešené péči a zázemí, ale zároveň se bojí, zda s nimi v porodnici bude zacházeno s respektem.

Zda budou viděny a slyšeny, zda jejich niterné potřeby budou zdravotníky opravdu dodržovány.

Je proto opravdu důležité vybrat si vstřícnou porodnici a mít s sebou doprovod znalý Vašich přání a schopný je zdravotníkům připomínat.

Jak ve svém blogu píše Zuzana Candigliota, jedním z nejdůležitějších prvků u porodu je právě informovaný doprovod. Typicky partner ženy, který zná její přání a je schopen je prosadit. 

Zaručí mi porodní plán, že porod proběhne podle mých představ?

Zajímavý článek o sepsání porodního plánu pro časopis Heroine napsala porodní asistentka Alžběta Samková. 

V něm říká: „Přeju všem, aby jejich porodní plány měly otevřené dveře na všechny strany.“

Porodní plán sám o sobě skutečně není zárukou toho, že váš porod proběhne tak, jak si přejete.

Jeho hlavní přínos vidím v tom, že při sepisování získáte spoustu vědomostí o průběhu porodu a naučíte se uvažovat o alternativách klasické porodnické rutiny a také se spoléhat v první řadě na sebe, své pocity a znalosti. 

Ty vám potom pomohou informovaně a sebevědomě rozhodovat o svém těle, svém porodu a svém miminku. 

Budete tak mít porod ve vlastních rukou a v každém jeho okamžiku budete mít představu, co se děje a proč se to děje. A to je už je cesta k nalezení vnitřního klidu a síly a tím i k porodu podle vašich představ.

Přesto však buďte psychicky připravená na různé varianty průběhu porodu. To se dá podpořit například pravidelnými vizualizacemi různých scénářů porodu a pomocí pozitivních afirmací.

Není jistější připravit si dříve vyslovené přání (DVP)? 

Určitě je dobré sepsat si cokoliv, ať už PP nebo DVP, čistě z toho důvodu, že při případné nutnosti řešit jakoukoliv spornou situaci soudní cestou rozhodují důkazy (a to, co je psáno a podepsáno, bude určitě hrát velkou roli).

A teď už k samotnému DVP. Na internetu v poslední době kolují rady, že je jistější sepsat místo porodního plánu právě tzv. dříve vyslovené přání.

DVP má pomoci pacientovi dopředu vyjádřit (ne)souhlas s poskytnutím zdravotních služeb (a se způsobem jejich poskytnutí) pro případ, že by se dostal do stavu, kdy nebude schopen takový souhlas či nesouhlas udělit

Co je dříve vyslovené přání

Dříve vyslovené přání je právní dokument (§ 36 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách), který je zamýšlený zejména pro umírající pacienty nebo pacienty s postupujícím onemocněním (Alzheimerova choroba, demence, apod.). 

Je otázka, nakolik je žena při porodu ve stavu, kdy by nebyla schopná vyjádřit souhlas či nesouhlas s poskytovanou zdravotní péčí.

Žena se totiž při porodu typicky dostává do změněného stavu vědomí, kdy může být plně ponořená do sebe. Také může nastat nutnost rozhodnout se ve velkých bolestech nebo časové tísni.

To vše může ovlivnit to, nakolik bude její rozhodnutí skutečně informované a svobodné.  

V situaci, kdy by rodící žena byla indisponovaná a „mimo sebe“, skutečně má DVP velkou váhu, ale problémem je, že při porodu se musí ještě zohlednit miminko, jeho zdraví a bezpečí.

Mnozí mohou tedy argumentovat, že DVP má (spíše než větší praktický přínos) silnější psychologický efekt než pouhý PP a zdravotní personál se zalekne, že jeho nedodržování bude mít závažnější právní důsledky. 

Bohužel ale zároveň může nastolit bojovou atmosféru, která není u porodu úplně vítaná. Boj znamená stres. Stres znamená adrenalin, který může pěkně postupující porod zpomalit nebo zastavit, dokud se vyhrocená situace neuklidní.

Záleží tedy opět hlavně na Vás, jaké máte předchozí zkušenosti, jakou porodnici jste zvolila a jak moc se potřebujete pojistit, abyste měla klid.

Jak sepsat dříve vyslovené přání

DVP je bezesporu náročnější na přípravu a dodržení všech právních formalit. Musí obsahovat:

 • Prohlášení, že bylo učiněno na základě písemného poučení pacienta o důsledcích jeho rozhodnutí (poskytuje registrovaný praktický lékař nebo jiný ošetřující lékař v oboru, s nímž DVP souvisí, např. gynekolog)
 • Výše zmíněné poučení lékaře
 • Musí být písemné a opatřené úředně ověřeným podpisem pacienta 

(DVP se samozřejmě dá vyslovit i při příjmu do porodnice, v takovém případě nemusí obsahovat předchozí poučení lékaře, ale předpokládá podpis zdravotního pracovníka, který s pacientem DVP probere. No a to mi nepřijde úplně pravděpodobné při příjmu k porodu, nehledě k tomu, že to dává prostor k obstrukcím či nespolupráci ze strany porodnice).

Pokud jste rozhodnutí sepsat tento dokument, přineste jej do porodnice s předstihem a požádejte, aby byl založen do Vaší zdravotní dokumentace.

Prodiskutujte jej s lékařem nebo porodní asistentkou.

V jakém vztahu jsou tyto dokumenty k informovanému souhlasu

V porodnici obdržíte informovaný souhlas (IS) s hospitalizací a poskytováním zdravotních služeb. Ten je dobré pozorně číst.

Jedná se o „návrh nemocnice určený klientovi k rozhodnutí, s jakými zákroky či postupy by například mohl souhlasit“ (www.verajedlickova.cz).

Můžete jej tedy proškrtat, opatřit připomínkami a dopsat si do něj, co vám chybí nebo požádat lékaře o doplnění informací tam, kde si nejste jistá.

Upravte si IS zkrátka tak, abyste jej byla schopná s klidným srdcem podepsat.

Při porodu má stejnou váhu jako výše zmíněné dokumenty (IS, PP, DVP) váš aktuální souhlas či nesouhlas s poskytnutím jakéhokoliv zákroku, byť by byl vyslovený ústně nebo udělený pouhým pokynem ruky!

Kdy na Vaše přání nemusí být brán ohled

V situaci bezprostředního ohrožení života vás nebo dítěte, kdy by bylo nutné provést přiměřený zákrok na ochranu života a zdraví.

DVP vzor

Vzor dokumentu dříve vyslovené přání najdete například zde. Nezapomeňte na splnění všech právních náležitostí zmíněných výše.

Porodní plán vzor

Porodní plán někdy nebývá lehké sestavit, když se nemáte od čeho odrazit. Proto bych s vámi ráda sdílela několik ukázek, jak může porodní plán vypadat.

Na internetu můžete nalézt například volně dostupný vzor porodního plánu sestavený porodní asistentkou.

Zde je pro změnu notářsky ověřený porodní plán čítající 70 bodů.

To je podle mého názoru velký extrém (už proto, že atmosférou boje doslova čiší a těžko ho někdo při vašem příjmu dočte až do konce).

Jak se nehádat se zdravotníky, ale zároveň dostat to, co chcete

To je otázka hodná zlatého bludišťáka. 

Dobrým návodem může být následujících pár bodů od právničky Věry Jedličkové (S právem na Život):

 • Vyberte si vstřícnou porodnici
 • Vyžádejte si dokumenty od porodnice dopředu (informovaný souhlas, atp.)
 • Důkladně si je přečtěte a pokud jim nerozumíte, poraďte se s někým, kdo se v tomto oboru pohybuje, žádejte doplňující informace od lékaře
 • Proškrtejte/dopište/upravte si je tak, abyste je byli schopni s klidným srdcem podepsat
 • Připravte si svůj PP (případně DVP) dopředu
 • Mějte více kopií těchto dokumentů
 • Dejte porodnici všechny takové dokumenty s předstihem
 • Promluvte si o nich se svou porodní asistentkou, případně s lékaři – mluvte otevřeně o tom, co a proč je pro vás důležité
 • Vezměte s sebou k porodu informovaný doprovod, který bude sledovat postup zdravotníků a případně je upomínat na Vaše přání