Jak vybrat porodnici: porodnice s certifikátem PPP a BFHI

Výběr bezpečného místa pro porod

Každý člověk má bezpečí nastaveno jinak. Každá žena proto vnímá jinak bezpečné prostředí pro porod

Pro stovky českých žen ročně to například znamená porod doma, jednoduše proto, že doma je nejlépe možné dodržet podmínky pro přirozený porod (ticho, soukromí, klid bez vyrušování, přítmí, žádné zásahy do přirozeného běhu porodu).

Co si budeme povídat, v Čechách není úplně přívětivé nastavení pro domácí porody, byť ve vyspělých západních zemích jsou běžnou záležitostí.

Řada žen proto volí porod v porodnici, ačkoliv touží po co nejpřirozenějším porodu.

Mohou se však bát (v mnoha případech zcela oprávněně) přístupu zdravotníků, sterilního prostředí nemocnice, umělého urychlování porodu a zásahů do jeho běhu nebo třeba nezdravé separace od miminka po porodu. 

Mohu i v porodnici rodit přirozeně?

Přejete si rodit přirozeně, a přesto v blízkosti kvalitní lékařské péče?

Bojíte se, zda se Vy, partner i miminko v porodnici setkáte s vlídným a respektujícím přístupem?

Chcete být v co největší míře podpořena při začátcích kojení? Přejete si mít po celou dobu pobytu v porodnici miminko neustále u sebe?

Pak možná pátráte, zda neexistuje nějaký klíč, podle kterého najít porodnici, která by výše zmíněné požadavky splňovala. 

Cítím potřebu dopředu podotknout, že žádný kodex či certifikát vám takový přístup v porodnici nemusí zajistit naplno, protože vše je vždy o přístupu konkrétních lidí.

Ráda bych Vám však přiblížila dva typy certifikátů, kterými mohou české porodnice disponovat a které Vám mohou výběr porodnice usnadnit.

Certifikát Přirozený Porod v Porodnici (PPP)

Všichni bychom si jistě přáli, aby jakákoliv porodnice byla místem, kde ženy přivádějí na svět miminka ve vlastím tempu v přítomnosti svých blízkých a bez jakýchkoliv omezení nebo nuceného urychlování.

Aby zde byl nový život přivítán s úctou a láskou a ženy odcházely s nově nabytým vědomím své vlastní síly a schopnosti své miminko kojit, postarat se o něj a dát mu vše, co potřebuje.

Aby ubylo zbytečných rutinních zásahů a porod probíhal co nepřirozenější cestou.

Je to koneckonců v zájmu celé společnosti i lidského druhu jako takového (Porod a budoucnost Homo Sapiens, Michel Odent).

Myšlenka PPP

Jak sami tvůrci projektu PPP uvádí:

„Smyslem projektu PPP je šíření myšlenky, že v porodnici lze rodit přirozeně a přitom bezpečně, vlídně a s respektem k individuálním potřebám rodičky i novorozence, při zachování co nejpřirozenějšího a nejintimnějšího prostředí, s laskavou pozorností, jaká tomuto neopakovatelnému a jedinečnému okamžiku přísluší.“

Projekt PPP se přirozeně snaží o zapojení co největšího počtu porodnic v ČR.

Porodnice, které chtějí takový certifikát získat, musí splnit přesně daná odborná kritéria. Ta jsou nastavena velmi přísně.

Porodnice např. každé čtvrtletí odevzdává organizátorům projektu údaje o počtu výkonů (epiziotomie, epidurální anestezie, podání oxytocinu, císařský řez, fyziologický porod vedený porodní asistentkou).

Navíc musí obstát ještě v hodnocení rodiček (elektronické dotazníky chodí emailem ženám, které souhlasily s účastí ve výzkumu).

Jedná se o tzv. Desatero PPP, které vychází ze závěrů celostátní konference Sekce perinatální medicíny a poznatků kvalifikovaných společností (WHO, Česká gynekologicko-porodnická společnost, UNICEF, atd.).

Stručný přehled – Desatero PPP

 • Empatický dialog s rodičkou
 • Zohledňování individuálních přání a potřeb matky i miminka, uvedených např. v porodním plánu (podívejte se, jak přehledně a srozumitelně sestavit porodní plán)
 • Poskytování pravdivých a kompletních informací
 • Respektující přístup
 • Vysoká míra odbornosti včetně sledování nejnovějších poznatků a doporučení
 • Provádění nutných zásahů pouze se souhlasem rodící ženy a omezení rutinních postupů, které při fyziologickém porodu nemají své opodstatnění (epiziotomie, podání syntetického oxytocinu, disrupce vaku blan, okamžité přerušení pupečníku, atd.)
 • Zamezení zpoplatnění doprovodu k porodu
 • Svobodná volba porodní polohy ve všech dobách porodních
 • Podpora bondingu a omezení separace matky a novorozence (přečtěte si, proč je poporodní bonding tolik důležitý)
 • Maximální podpora kojení

Jako první získala tento certifikát porodnice v Jihlavě. Projekt zde byl poprvé představen v roce 2012.

Poté se do projektu zapojila řada dalších porodnic (v tomto seznamu ještě nejsou uvedeny porodnice Česká Lípa, Frýdek-Místek a Neratovice. I ty jsou do projektu PPP zapojeny). 

Seznam určitě není vyčerpávající, například v něm chybí porodnice v Mělníku, která si na filosofii podpory přirozeného porodu zakládá také. Přesto Vám může pomoci s rozhodováním.

Pokud se Vám zamlouvá přístup konkrétní porodnice, nezapomeňte, že řada porodnic také poskytuje prohlídky vedené porodní asistentkou.

Té se můžete vyptat na vše, co Vás zajímá, a zároveň můžete uplatnit svou zvýšenou těhotenskou intuici a ucítit, zda Vám daná porodnice skutečně vyhovuje.

Certifikát Baby Friendly Hospital Initiative (BFHI)

Tento certifikát znamená, že daná porodnice usiluje o maximální podporu kojení.

Tyto nemocnice by měly dodržovat následujících 10 ustanovení, které podporují úspěšné kojení:

 • Porodnice má vypracovanou strategii na podporu kojení
 • Zdravotní pracovníci jsou podle této strategie školeni
 • Těhotným ženám jsou zprostředkovány informace o technice kojení a jeho výhodách
 • Nejpozději do 1h po porodu umožní maminkám miminko kojit
 • Nabízí maminkám informace o alternativních způsobech kojení, pokud nemohou být se svým dítětem
 • Pokud k tomu není lékařské doporučení, nepodávají novorozencům jinou výživu než mateřské mléko
 • Praktikují rooming-in 24 hodin denně
 • Podporují maminky ke kojení na požádání, ne podle stanovených intervalů
 • Nenabízejí kojeným novorozencům dudlíky
 • Zakládají podpůrné skupiny kojících maminek

Certifikáty versus realita

Bohužel nedávné průzkumy ukazují neradostnou realitu řady českých Baby Friendly porodnic. Certifikátem sice oplývají, ale často nedodržují jednotnou strategii, komunikovanou klientkám.

Jednoduše řečeno „co sestra – to jiná rada“.

Nebo dokonce předepsané desatero vůbec nedodržují, případně zdravotnický personál není poučen o nejnovějších lékařských poznatcích o kojení a stále propaguje zastaralé a často škodlivé poučky.

Při výběru porodnice tedy hledejte i zkušenosti maminek nejen s průběhem porodu, ale právě s následným pobytem na oddělení šestinedělí a s podporou kojení!

To totiž může být kámen úrazu i v jinak kvalitní porodnici.

Jak Vám s výběrem porodnice pomůže dula?

Nikdo za Vás nemůže rozhodnout, kde budete rodit. A nemůžete to tudíž čekat ani od duly.

Co Vám ale dula může poskytnout, jsou vlastní zkušenosti s prostředím, personálem a praktikami jednotlivých porodnic, do kterých klientky doprovází.

Od duly vždy získáte objektivní informace. Zároveň (pokud Vás dula doprovází k porodu) Vám pomůže zajistit co nejpřirozenější prostředí a podmínky dle Vašeho porodního plánu.