Kdo je dula a jak Vám může pomoci?

Kdo je vlastně dula?

Kdybyste hledali ve slovníku cizích slov výraz “dula” (angl. doula), narazili byste na definici, že “se jedná o speciálně vyškolenou doprovodnou osobu, která  poskytuje především psychickou, morální ale i fyzickou oporu ženám během jejich těhotenství, porodu a šestinedělí”.

Kdybyste hledali v srdci duly, našli byste tam otevřenost, pochopení, snahu podepřít a pomoci, neodsuzování, nehodnocení, touhu předat informace, lásku a empatii, hlubší vizi lepšího světa díky jemnému zrození dětí a transformací žen v ženy-matky, vědomé vlastní síly a jedinečnosti. 

Motivací budoucí duly je pomoci ostatním ženám prožít porod co nejharmoničtěji a podle vlastních představ (dula jim také zpočátku pomáhá v sobě tato přání nejprve objevit).

Dula bývá žena, která v určité fázi svého života zaslechla vnitřní volání a rozhodla se jej následovat. Často se volání ozývá po vlastním porodním zážitku, ať už byl nádherný, nebo traumatizující a daná žena jej v sobě musela bolestivě zpracovat. 

Je ale také celá řada dul, která své volání zaslechne, aniž by porodem předtím prošla. Za každou dulou se skrývá osobitý příběh. Díky tomu je každá dula jiná. 

Proto se může klidně stát, že si konkrétní dula s klienty na první schůzce vzájemně nesedne. To je normální a je v pořádku si to navzájem říci. Právě kvůli tomu mívají duly první sezení s klienty zdarma.

Co dula dělá?

Dula doprovází klientky (a jejich partnery) v citlivém a křehkém období těhotenství, porodu a šestinedělí. Poskytuje jim informace, energii a kontinuální podporu.

Právě ta ve zdravotnictví těhotným ženám často zoufale chybí, spolu se soustředěnou pozorností, skutečným zájmem a soucitem. Těhotné a rodící ženy nechtějí být pro své pečující osoby jen čísla nebo soubory výsledků testů.

Dula vytváří prostředí vhodné pro to, aby rodiče vzali porod svého miminka do vlastních rukou a činili skutečně informovaná rozhodnutí. 

Dula může mít různé návazné specializace (laktační poradenství, terapie, bylinářství, masáže, cvičení, rituály, apod.) podle toho, co je jí nejbližší a o co se zajímá. Neustále se vzdělává, rozvíjí a zajímá se o aktuální situaci v porodnictví a novinky ze světa.

To hlavní, o co se dula stará, je, jak se cítí její klienti a co potřebují. Pomáhá jim naplnit jejich přání a představy o porodu. Dula kope za tým máma & mimi za všech okolností. Vedle duly se klientka může cítit v bezpečí, dula neprotěžuje vlastní agendu a klientku za její rozhodnutí a postoj nesoudí, do ničeho ji netlačí. 

Naopak pomáhá klientce a jejímu partnerovi zjistit, v čem tkví jejich největší obavy z těhotenství, porodu a šestinedělí, a spolu pak pracují na tom, jak tento strach otupit a jak pro ne vytvořit co nejbezpečnější prostředí. 

Zejména ohledně porodu máme totiž každý “bezpečí” nastaveno jinak. Pro někoho je to domácí prostředí, pro jiného blízkost lékařů. Dula respektuje osobité nastavení každé rodiny.

Dula podporuje samozřejmě i partnera ženy, aby jí byl oporou, nepřebírá jeho místo a kompetence.

V době těhotenství klientky dula navazuje hlubší vztah s ní a její rodinou, poznává její příběh a niterná přání či obavy, stejně jako důvody a zkušenosti, které k tomuto nastavení mysli vedly. Předává klientům nezaujaté informace, statistiky a odkazy na užitečnou literaturu. 

Během porodu poskytuje klientům souvislou přítomnost a pečuje o jejich potřeby, aby se sami mohli soustředit na to nejdůležitější – na sebe a miminko.

Vytváří příjemné a uvolněné prostředí, poradí s nelékovou formou úlevy od bolesti, zajišťuje praktické potřebnosti.

Pamatuje na porodní přání klientů a v případě potřeby na ně zdravotnický personál upozorňuje, získává pro rodiče dodatečné informace a čas potřebný k rozhodnutí.

Po porodu dává prostor pro sdílení zážitků, může pomáhat v domácnosti i se staršími dětmi a stará se o to, aby byl příchod nového člena pro celou rodinu co nejklidnější a nejpohodovější. 

Dula nikdy nepřekračuje své kompetence a tam, kde její iniciativa nestačí, neváhá nabídnout kontakt na odborníky.

Dulu váže etický kodex její vzdělávací organizace a na začátku své práce prochází supervizí zkušené duly (mentorky).

Jaký je rozdíl mezi dulou a porodní asistentkou?

Dula, na rozdíl od porodní asistentky, není a nechová se jako zdravotník. Není pověřena provádět vyšetření ani jiné zdravotnické úkony. 

Porodní asistentka má zdravotnické vzdělání a věnuje se péči o ženu při fyziologickém těhotenství a nekomplikovaném průběhu porodu, a také o péči o zdravého novorozence. Provádí vyšetření a poskytuje zdravotní péči.

Působí typicky ve zdravotnických zařízeních, ale také samostatně. V případě identifikace komplikací přivolává lékaře, který řeší to, co z jakéhokoliv důvodu nejde přírodní cestou.

Dula tým lékařů a porodních asistentek vhodně doplňuje tím, že se stará o své klienty kontinuálně, neopouští je, pokud si to nepřejí, má čas vyhrazený jen a jen pro ně.

To může velmi pomoci vytíženým zdravotníkům, kteří jsou často nuceni přebíhat mezi více klientkami v různých fázích porodu, a takovou péči ze zjevných důvodů nemají kapacitu poskytnout, přitom však bývá při porodu klíčová.

Dula se kontinuálně vzdělává a pravidelně absolvuje psychohygienu. Ví, že musí být emočně zdravá, silná a vyrovnaná, a nepřenášet díky tomu na klienty své podvědomé strachy a nezpracované problémy.