Porodnice s certifikátem

Porodnice s certifikátem PPP a BFHI

Přemýšlíte o tom, jak byste si přála svůj porod prožít a zda se vy, partner i miminko ve vámi vybrané porodnici setkáte s vlídným a respektujícím přístupem?

Chcete být v co největší míře podpořena při začátcích kojení? Přejete si mít po celou dobu pobytu v porodnici miminko neustále u sebe?

Pak možná pátráte, zda neexistuje nějaký klíč, podle kterého takovou porodnici najít.

Ač se cítím povinna dopředu podotknout, že žádný kodex či certifikát vám takový přístup nemusí zajistit naplno a že vše je jako vždy o přístupu konkrétních lidí, ráda bych vám přiblížila dva typy certifikátů, kterými mohou české porodnice disponovat.

Certifikát Přirozený Porod v Porodnici (PPP)

Všichni bychom si jistě přáli, aby jakákoliv porodnice byla místem, kde ženy přivádějí na svět miminka ve vlastím tempu v přítomnosti svých blízkých bez jakýchkoliv omezení nebo nuceného urychlování.

Aby zde byl nový život přivítán s úctou a láskou a ženy odcházely s nově nabytým vědomím své vlastní síly a schopnosti své miminko kojit, postarat se o něj a dát mu vše, co potřebuje.

Aby ubylo zbytečných rutinních zásahů a porod probíhal co nepřirozenější cestou.

Myšlenka PPP

Jak sami tvůrci projektu PPP uvádí:

„Smyslem projektu PPP je šíření myšlenky, že v porodnici lze rodit přirozeně a přitom bezpečně, vlídně a s respektem k individuálním potřebám rodičky i novorozence, při zachování co nejpřirozenějšího a nejintimnějšího prostředí, s laskavou pozorností, jaká tomuto neopakovatelnému a jedinečnému okamžiku přísluší.“

Projekt PPP se přirozeně snaží o zapojení co největšího počtu porodnic v ČR. Porodnice, které chtějí takový certifikát získat, musí splnit přesně daná odborná kritéria. Ta jsou nastavena velmi přísně.

Porodnice např. každé čtvrtletí odevzdává organizátorům projektu údaje o počtu výkonů (epiziotomie, epidurální anestezie, podání oxytocinu, císařský řez, fyziologický porod vedený porodní asistentkou).

Navíc musí obstát ještě v hodnocení rodiček (elektronické dotazníky chodí emailem ženám, které souhlasily s účastí ve výzkumu).

Jedná se o tzv. Desatero PPP, které vychází ze závěrů celostátní konference Sekce perinatální medicíny a poznatků kvalifikovaných společností (WHO, Česká gynekologicko-porodnická společnost, UNICEF, a dalších).

Stručný přehled – Desatero PPP

 • Empatický dialog s rodičkou
 • Zohledňování individuálních přání a potřeb matky i miminka, uvedených např. v porodním plánu (podívejte se, jak přehledně a srozumitelně sestavit porodní plán)
 • Poskytování pravdivých a kompletních informací
 • Respektující přístup
 • Vysoká míra odbornosti včetně sledování nejnovějších poznatků a doporučení
 • Provádění nutných zásahů pouze se souhlasem rodící ženy a omezení rutinních postupů, které při fyziologickém porodu nemají své opodstatnění (epiziotomie, podání syntetického oxytocinu, disrupce vaku blan, okamžité přerušení pupečníku, atd.)
 • Zamezení zpoplatnění doprovodu k porodu
 • Svobodná volba porodní polohy ve všech dobách porodních
 • Podpora bondingu a omezení separace matky a novorozence (přečtěte si, proč je poporodní bonding tolik důležitý)
 • Maximální podpora kojení

Jako první získala tento certifikát porodnice v Jihlavě. Projekt zde byl poprvé představen v roce 2012.

Poté se do projektu zapojila řada dalších porodnic (v tomto seznamu ještě nejsou uvedeny porodnice Česká Lípa, Frýdek-Místek a Neratovice. I ty o udělení certifikátu PPP usilují.).

Certifikát Baby Friendly Hospital Initiative (BFHI)

Tento certifikát znamená, že daná porodnice se snaží o maximální podporu kojení.

Tyto nemocnice by měly dodržovat následujících 10 ustanovení, které podporují úspěšné kojení:

 • Porodnice má vypracovanou strategii na podporu kojení
 • Zdravotní pracovníci jsou podle této strategie školeni
 • Těhotným ženám jsou zprostředkovány informace o technice kojení a jeho výhodách
 • Nejpozději do 1h po porodu umožní maminkám miminko kojit
 • Nabízí maminkám informace o alternativních způsobech kojení, pokud nemohou být se svým dítětem
 • Pokud k tomu není lékařské doporučení, nepodávají novorozencům jinou výživu než mateřské mléko
 • Praktikují rooming-in 24 hodin denně
 • Podporují maminky ke kojení na požádání, ne podle stanovených intervalů
 • Nenabízejí kojeným novorozencům dudlíky
 • Zakládají podpůrné skupiny kojících maminek

Certifikáty versus realita

Bohužel nedávné průzkumy ukazují neradostnou realitu řady českých Baby Friendly porodnic. Certifikátem sice oplývají, ale situace často probíhá stylem „co sestra – to jiná rada“.

Nebo předepsané desatero vůbec nedodržují, případně zdravotnický personál není poučen o nejnovějších lékařských poznatcích o kojení a stále propaguje zastaralé a často škodlivé poučky.

Při výběru porodnice tedy hledejte i zkušenosti maminek nejen s průběhem porodu, ale právě s následným pobytem na oddělení šestinedělí a s podporou kojení! To totiž může být kámen úrazu i v jinak kvalitní porodnici.

Více informací o kojení samotném se dozvíte v některém z dalších článků.